Prøv det klassiske spil fra skolegården. Spillet hvor det gælder om at holde bolden i gang på en plade, – uden at den hopper ud. Pladen er opdelt i 4 felter, der af navnet 4-bold.

Regler:

 • Der skal være 5 spillere eller derover samt en fodbold.
 • 4 af spillerne står i hvert sit felt (1-4), resten af spillerne står i ”kø” ved felt 1.
 • Spillet går ud på at studse bolden til de andre spillere, uden at bolden ryger uden for spillepladen eller rører pladen 2 gange.
 • Bolden er ”varm”, – så man skal hurtigst muligt spille bolden videre med hænder eller fødder. Bolden må ikke gribes!
 • Spillet starter ved at spiller 4 giver bolden op til spiller 2.
 • Der må derefter spilles videre til en vilkårlig spiller.
 • Hvis bolden rammer pladen 2 gange eller ryger uden for banen, er den spiller, hvis felt bolden har rørt sidst død.
 • Er en spiller død, går vedkommende bagerst i køen, og den forreste i køen rykker ind.
 • Er det spiller 1 der er død, går den nye spiller ind på felt 1.
 • Er spiller 2, 3 eller 4 er død, flytter spillere på lavere feltnumre et felt op, og den nye spiller går ind på felt 1.
 • Spillet fortsætter så længe det er sjovt 🙂

       

Oplevparken