Regler fodboldgolf

  • Al spilstart foregår fra baneskiltet/”tee-stedet”.
  • Rammes en anden spillers bold ved uheld, må dennes bold genplaceres.
  • Bolden spilles fra det sted den lander, bolden skal ligge stille.
  • Ender bolden i marken udenfor banen eller på en anden bane, er bolden “out of bound”. Den flyttes til nærmeste spil-bare sted. Dette straffes med 1 spark.
  • Der spilles til bolden er i hul.
  • Den spiller som gennemfører de 18 huller i færrest spark har vundet.
  • Husk at der ikke må spilles i fodboldstøvler.

Rigtig god fornøjelse!

Oplevparken